Kolejne środki na chwast wycofane

Komisja Europejska prowadzi proces odnowienia substancji czynnych, które są od wielu lat stosowane w rolnictwie. Oznacza to, że decyduje jakie środki ochrony roślin będą mogły być aplikowane w uprawach prowadzonych na ternie Unii Europejskiej. Swoje decyzje podejmuje w oparciu o rekomendacje przygotowane na podstawie licznych badań określający wpływ konkretnych substancji czynnych na zdrowe i życie człowieka, zasoby środowiska oraz organizmy żywe.

Jakie są skutki działań Komisji Europejskiej?

Brak odnowienia substancji czynnej przez Komisję Europejską wiąże się z wprowadzeniem zakazu sprzedaży środków ochrony roślin ją zawierających. Takie rozwiązanie jest najczęściej praktykowane, jednak na podstawie przeprowadzonej analizy może wprowadzić ograniczenia związane z aplikacją. Tak było w przypadku substancji czynnej glifosat, dla której zakazane zostaną zastosowanie przed zbiorem oraz abamektyny — może być używana tylko w ochronie owadobójczej prowadzonej w szklarniach stałych.

Komisja Europejska razem z decyzją o nieodnowieniu substancji czynnej podaje kilka ważnych dat:

 • ostateczny termin wprowadzania do obrotu przez producentów do tzw. dystrybucji
 • graniczny termin sprzedaży i dystrybuowania — odsprzedaż przed podmiot niebędący producentem środka
 • ostateczny termin, stosowania, unieszkodliwiania

Zdecydowanie ostatni punkt jest najważniejszy dla końcowych użytkowników środków ochrony roślin, ponieważ po tym terminie nie mogą być one aplikowane i nie mogą znajdować się w gospodarstwie.

Jaki substancje zostaną wycofane?

Lista substancji czynnych, z których rolnicy będą mogli skorzystać w 2024 roku, obejmuje 10 pozycji. W tym 3 substancje czynne wchodzące w skład środków na chwasty:

S-metolachlor:

 • wprowadzanie do obrotu do 23 kwietnia 2024 r.
 • sprzedaż i dystrybucja do 23 czerwca 2024 r.
 • stosowanie do 23 lipca 2024 r.

Triflusulfuron-metyl:

 • wprowadzanie do obrotu do 20 lutego 2024 r.
 • sprzedaż i dystrybucja do 30 czerwca 2024 r.
 • stosowanie do 20 sierpnia 2024 r.

Benfluralina:

 • wprowadzanie do obrotu do 12 sierpnia 2023 r.
 • sprzedaż i dystrybucja do 30 kwietnia 2024 r.
 • stosowanie do 12 maja 2024 r.

Liczba zarejestrowanych środków ochrony roślin zawierająca poszczególne substancje czynne jest bardzo zróżnicowana. Biorąc pod uwagę biologiczny potencjał stosowania, to zdecydowanie najważniejsze są s-metolachlor i triflusulfuron- metylu. Nie można jednak zapomnieć o substancji czynnej benfluralinie, która była przeznaczona do zwalczania chwastów w uprawie warzyw. Jest ona składnikiem 2 środków ochrony roślin.

W jakich środkach chwastobójczych są wycofane substancje czynne?

W przypadku pozostałych dwóch substancji czynnych liczba produktów, w których skład wchodzą, jest znacznie dłuższa. S-metolachlor i triflusulfuron- metylu są ważną częścią programów chwastobójczych wielkopowierzchniowych upraw.

Substancja czynna s- metolachlor

Jest składnikiem 18 środków ochrony roślin (stan na 17.02.2024), będący mieszaninami formulacyjnymi lub produktami solo. Do najbardziej znanych herbicydów zawierających s-metolachlor należy zaliczyć produkt Lumax 537,5 SE, w którym jest partnerem dla tebutylazyny i mezotrionu.

Przegląd etykiet środków ochrony roślin wskazuje, że mogła być stosowana w:

 • kukurydzy
 • kukurydzy cukrowej
 • sorgo
 • soi
 • słoneczniku
 • tytoniu
 • brukiew
 • cykoria korzeniowa
 • chrzan, rzepa
 • seler korzeniowy
 • szkółki drzew iglastych, szkółki drzew liściastych, krzewy ozdobne
 • burak ćwikłowy
 • rośliny energetyczne: wierzba energetyczna, miskant, topola energetyczna

Substancja czynna bardzo dobrze zwalcza: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona.

Substancja czynna triflusulfuron- metylu

Związek wchodzi w skład 16 produktów, w tym gotowych dwuskładnikowych środków (razem z lenacylem). Zdecydowanie najczęściej wykorzystywane były produkty solo, które włączane były do ochrony chwastobójczej buraka cukrowego w celu wzmocnienia działania nalistnego. Substancja czynna może być stosowana również w uprawie buraka pastewnego i buraka ćwikłowego.

Analiza etykiet produktów zawierających triflusulfuron- metylu pozwoliła wskazać chwasty wrażliwe na jej działanie: samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, maruna bezwonna, tobołki polne, żółtlica owłosiona jasnota purpurowa, psianka czarna, szczyr roczny, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity, przytulia czepna.